ufabet

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว nancygonzalez.com

 

nancygonzalez.com จะดูแลและเก็บรักษาข้อมูลความเป็นส่วนตัวของของลูกค้าไว้เป็นอย่างดี ด้วยเทคโนโลยีที่เปลี่ยนข้อความให้เป็นรหัสในการโยกย้ายข้อมูลเข้าระบบ เพื่อเก็บรักษาไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่มีความปลอดภัยระดับสูง เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลความเป็นส่วนตัวของสมาชิกถูกขโมยหรือถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดเราจึงมีนโยบายความเป็นส่วนตัวดังนี้

ความเป็นส่วนตัว อธิบายถึงนโยบายขั้นตอนของเรา เกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณเมื่อคุณเริ่มใช้บริการ รวมถึงสิทธิความเป็นส่วนตัวของคุณ

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้บริการและปรับปรุงบริการ โดยการใช้บริการ คุณตกลงที่จะรวบรวมใช้ข้อมูลตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ถูกสร้างขึ้นด้วยความช่วยเหลือของเครื่องมือสร้างนโยบายความเป็นส่วนตัว ทางเราจะเก็บรวบรวม เช่น ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ, ที่อยู่, อีเมล, ข้อมูลการชำระเงิน, และข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ ไว้อย่างดีจะไม่นำข้อมูลไปใช้โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้งาน

นโยบายนี้จะระบุวัตถุประสงค์หลักในการใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม ในการยืนยันตัวตน, การปรับปรุงการบริการ, การติดต่อกับผู้ใช้, และการป้องกันการฉ้อโกง ทางเรามีมาตรการที่ใช้เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัส, การเก็บข้อมูลในเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัย,ซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นหลีกการดำเนินการตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของทางเรา

nancygonzalez.com มีช่องทางการติดต่อสำหรับการสอบถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวไว้อย่างชัดเจนสามารถติดต่อได้ทาง [email protected]